כללים לשיפור שימוש מושכל והיענות לטיפול התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעות מידע שאינו מסחרי

תאריך: 05/01/2015
מפרסם: משרד הבריאות

תאריך הנוהל: 5.1.2015 מספר נוהל: 137

כתיבת תגובה