חוזר 5/2017 טיפול בתכשירים ציטוטוקסים – עדכון הנחיות

תאריך: 31/01/2017
מפרסם: משרד הבריאות

שלום רב

לאחר עבודה מקצועית  פורסם חוזר 5/2017 טיפול בתכשירים ציטוטוקסים-  עדכון הנחיות

http://www.health.gov.il/hozer/mr05_2017.pdf

אשר מבטל את החוזרים הישנים

בברכה

מגר' אלי מרום | סגן מנהל אגף הרוקחות      

כתיבת תגובה