חוזר מס' 20/2016: ביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2017

תאריך: 27/11/2016
מפרסם: הסתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת

מס': 418

חוזר מס'  20/2016

הנדון: ביטוח כללי לבתי המרקחת  לשנת 2017

 1. כבכל שנה ניהלנו מו"מ ותהליך של קבלת הצעות מחיר בנושא ביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2017.
 1. כתוצאה מהתחרות שיצרנו בשוק ע"י מכרז באמצעות מספר סוכנויות ביטוח הפועלות בתחום שלנו , הצלחנו להביא לידי כך שתעריפי הביטוח לשנת 2017 יהיו זהים לאלו שהיו בשנים 2015/2016.
 1. העלויות הכוללות של הפרמיות המוצעות לדגם בית המרקחת שבחרנו לצורך המכרז כפי שהוצעו ע"י הסוכנויות וחברות הביטוח מפורטות בנספחים למסמך זה .
 1. ההצעות שקיבלנו הן מחברות הביטוח :
  א. כלל חברה לביטוח בע"מ- (באמצעות 5 סוכנויות ביטוח המפורטות בהמשך).
  ב. הראל חברה לביטוח (באמצעות סוכנות ביטוח אחת המפורטת בהמשך) .
  ג. מגדל חברה לביטוח בע"מ (באמצעות סוכנות ביטוח אחת המפורטת בהמשך).
  ד. הכשרה חברה לביטוח (באמצעות סוכנות ביטוח אחת המפורטת בהמשך).
 1. סוכנויות הביטוח וחברות הביטוח שעימן הגענו לתוצאות הטובות ביותר, הן בפרמטרים הכלכליים (גובה הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית), הן במוניטין שצברו בטיפול במקרי הביטוח שארעו בשנים האחרונות, והן בהקשר לחברות הביטוח שהן מייצגות מפורטות כלהלן (לפי סדר א' ב').

כתיבת תגובה