חוזר מס' 17/2016: התאמת בית המרקחת לפקודת הרוקחים החדשה

תאריך: 26/10/2016
מפרסם: הסתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת

מס' 399

חוזר מס' 17/2016
הנדון: התאמת בית המרקחת לפקודת הרוקחים החדשה

 1. במהלך חודש אוקטובר נכנסה לתוקפה פקודת הרוקחים החדשה. עותק מן הפקודה הופץ לכם לפני מספר חודשים, אנו ממליצים לעיין בפקודה פעם נוספת ולהערך בהתאם.
 2. הפקודה מחייבת את בעל בית המרקחת לפרסם נהלים פנימיים כדי להסדיר את התהליכים והפעילות בבית המרקחת.
 3.  אי הימצאות הנהלים מטעם בעל בית המרקחת עלול להביא להטלת עיצומים כספיים על בית המרקחת ואף לפרסום עצם הטלת העיצום הכספי באופן פומבי.
 4.  כדי להקל עליכם פעלנו בחודשים האחרונים לכתוב עבורכם את הנהלים מטעם בעל בית המרקחת . הנהלים האלה אינם מתאימים ספציפית לבית המרקחת שלכם. עליכם לקרוא אותם ולבצע התאמה לבית המרקחת שלכם במידת הצורך. כדי להשלים את התהליך עליכם להוסיף את שם בית המרקחת ואת חתימתכם על כל נוהל.
 5. ברגע שהנוהל הפך להיות נוהל שלכם יש לפעול על פי האמור בנוהל.
 6. השלבים שאנו ממליצים לפעול לפיהם כדי ליישם את הדרישות הנובעות מהפקודה:
  א. לקרוא את הפקודה ולהבין אותה.
  ב. להוריד מאתר הסתדרות הרוקחים את הנהלים.
  ג. להתאים, במידת הצורך, את הנהלים לפעולות שאתם עושים בבית המרקחת שבבעלותכם.
  ד. להתאים את שם בית המרקחת ולחתום.
  ה. להכין תכנית עבודה לגבי הטמעת הנהלים (מצורפת דוגמא בנספח א').
  ו. להדריך את עובדי בית המרקחת לגבי הנהלים והתהליכים שמופיעים בנהלים שלכם.
  ז. לעקוב לגבי יישום דרישות החוק בהתאם לתכנית שבסעיף ה' ולעדכן את התכנית בהתאם.
 7. היישום של שינוי מהסוג הזה אינו תהליך קל. למרות, שאין מדובר בתהליך שמשנה את הפעילות של בית המרקחת באופן קיצוני.
  אם תבצעו את השינוי באופן מסודר ושלב אחרי שלב תצליחו לעמוד בדרישות ותקטינו מאוד את החשיפה שלכם להטלת עיצומים כספיים ושאר צרות.
 8. אנחנו עומדים לרשותכם. לכל עניין, שאלה ובעיה אל תהססו לפנות.

בנספח א' המצורף מתווה לתוכנית עבודה ליישום.

בברכה,
אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה