חוזר מס' 14/2016 : ניפוק קנביס רפואי בבתי מרקחת-עדכון

תאריך: 10/08/2016
מפרסם: הסתדרות הרוקחים

מס' 362

חברי הסתדרות הרוקחים בישראל

חוזר מס' 14/2016

הנדון: ניפוק קנביס רפואי בבתי מרקחת-עדכון

  1. כידוע לכם התקבלה החלטת ממשלה אשר מביאה להסדרה של שוק הקנביס הרפואי במדינת ישראל .
  2. כחלק מן ההחלטה נקבע כי הקנביס ינופק באמצעות בתי מרקחת למטופלים.
  3. לבית מרקחת המעוניין לנפק קנביס רפואי יידרש רישיון ספציפי . רישיון זה מותנה בעמידה במספר תנאים.
  4. לפני מספר ימים פירסם משרד הבריאות שני חוזרים הרלוונטים גם לבתי המרקחת:1) אבטחת שרשרת האספקה (כולל בית מרקחת) – IMS-GSP

    2) אחסון והפצת מוצרי קנביס לשימוש רפואי IMC-GSP (כולל בית מרקחת) 153/2016.

  5. מוצע כי תקראו קבצים אלו (הקישורים לעיל).
  6. להבהיר, כי אנחנו עוקבים אחר התפתחויות בתחום ונעדכן אתכם בהמשך לגבי אופן קבלת הרישיון והסדרים נוספים לכשידרשו.
  7. סביר להניח כי אגף הרוקחות במשרד הבריאות ינחה בהמשך הנחיות רלוונטיות נוספות בתאום עם יחידת הקנביס הרפואי.

בברכה,

אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה