חוזרי הסתדרות הרוקחים | 2011

תאריך: 01/01/2011
מפרסם: הסתדרות הרוקחים בישראל – ענף בתי המרקחת


  • חוזר מס' 30/2011 | עדכון התגמול לרוקח בעבור ניפוק תרופות למבוטחי "מכבי שירותי בריאות"- במסגרת החוזים לתגמול לפי השורה בהתאם להסכם עם הסתדרות הרוקחים בישראל (Fee Per Service) | לפתיחת הקובץ לחצו כאן


  • חוזר מס' 20/2011 | הנדון: חידוש הביטוח הקולקטיבי לאחריות מקצועית לחבות המוצר ולצד ג' לבתי המרקחת לשנים 2011/2012לפתיחת הקובץ

  • חוזר מס' 9/2011 – הנדון: MARTINDALE – מהדורה 37 רכישה מיוחדת בהנחה לחברי הסתדרות הרוקחים בישראל | לפתיחת הקובץ


  • חוזר מס' 04/2011 – הנדון: חובת ההגנה על הפרטיות והחסיון המסחרי בבית המרקחת | לפתיחת הקובץ

  • חוזר מס' 3/2011 – עדכון התגמול לרוקח בעבור ניפוק תרופות למבוטחי "מכבי שירותי בריאות"- במסגרת החוזים לתגמול לפי השורה (Fee Per Service) בהתאם להסכם עם הסתדרות הרוקחים בישראל |לפתיחת הקובץ

כתיבת תגובה