חוזרי הסתדרות הרוקחים | 2010

תאריך: 01/01/2010
מפרסם: הסתדרות הרוקחים בישראל – ענף בתי המרקחת


  • חוזר מס' 18/2010 – עדכון התגמול לרוקח בעבור ניפוק תרופות למבוטחי "מכבי שירותי בריאות"- במסגרת החוזים לתגמול לפי השורה בהתאם להסכם עם הסתדרות הרוקחים | לפתיחת הקובץ

  • חוזר מס' 13/2010 – חידוש הביטוח הקולקטיבי לאחריות מקצועית לחבות המוצר ולצד ג' לבתי המרקחת לשנים 2010/2011 | להורדת קובץ WORD לחצו כאן

  • חוזר מס' 12/2010 – נוהל הפעלת בתי מרקחת בתורנויות ותעריפים לתשלום עבור התורנויות ועבור פתיחת בית המרקחת ע"פ קריאת הלקוח בעת קיום התורנויות (הכוננויות) | לפתיחת הקובץ הכנס את הסיסמא: pharmacy

  • חוזר מס' 04/2010 -איסור מכירת תרופות למטופלים ע"י רופאים לרבות רופאי שיניים ורופאים וטרינרים | לפתיחת הקובץ הכנס את הסיסמא: pharmacy

  • חוזר מס' 03/2010 -נוהל אישור רוקח אחראי לניהול בית מרקחת/חדר תרופות | לפתיחת הקובץ הכנס את הסיסמא: pharmacy

  • חוזר מס' 02/2010 -עדכון התגמול לרוקח בעבור ניפוק תרופות למבוטחי "מכבי שירותי בריאות" | לפתיחת הקובץ הכנס את הסיסמא: pharmacy

  • חוזר מס' 01/2010 -אבטחה בעסקים טעוני אישור המשטרה – הנחיות רישוי 19/2009- משמעויות לבתי המרקחת | לפתיחת הקובץ הכנס את הסיסמא: pharmacy

כתיבת תגובה