משרד הבריאות | לשכות

משרד הבריאות – אגף הרוקחות

מנהל אגף הרוקחות: ד"ר אייל שוורצברג

כתובת: משרד הבריאות אגף הרוקחות
ירמיהו 39 ירושלים
ת.ד 1176 ירושלים 944724

טלפון:  אגף הרוקחות – *5400
לשכה – 02-5080270
פקס:   02-6725827
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il

אתר משרד הבריאות

מחלקת רוקחות


לשכות רוקחות מחוזיות

לשכת רוקחות למחוז דרום

רוקח מחוזי – מגר' אודי בן יהודה

כתובת: לשכת הבריאות, התקווה 4 , ת.ד 10050 ב"ש 84170

טלפון: 08-6263511 , 08-6263464

פקס: 08-6263460

lbsh.pharmacy@MOH.HEALTH.GOV.IL


לשכת רוקחות למחוז חיפה

רוקחת מחוזית- מגר' שירלי יוסיפסקו

כתובת: לשכת הבריאות, שד' פלים 15 קרית הממשלה חיפה

טלפון: 04-8632920

פקס:  04-8632928

rochut@lbhaifa.health.gov.il


לשכת רוקחות למחוז ירושלים

רוקח מחוזי- מגר' ישראל פיטוסי -טייב

כתובת: לשכת הבריאות, יפו 157 ירושלים 94342

טלפון: 02-6217379

פקס:  02-6233026

rokchut@LBJR.HEALTH.GOV.IL


לשכת רוקחות למחוז מרכז

רוקח מחוזי- מגר' יעקב כץ

כתובת: לשכת הבריאות, הרצל 91 קרית הממשלה רמלה 72430

טלפון: 08-9788620

פקס:  08-9214936

pharmacy@lbm.health.gov.il


לשכת רוקחות למחוז צפון

רוקח מחוזי- מגר' הישאם זהר

כתובת: לשכת הבריאות, המלאכה 3 ת.ד 744 נצרת עילית 17000

טלפון: 04-6557809

פקס:  04-6561465

Pharmacy@zafon.health.gov.il


לשכת רוקחות למחוז תל אביב

רוקחת מחוזית- מגר' מירי טריינין

כתובת: לשכת הבריאות, הארבעה 12 ת"א 61203

טלפון: 03-5634709

פקס:  03-5634869

rokchut@telaviv.health.gov.il

כתיבת תגובה