מי אנחנו

רקע היסטורי

הסתדרות הרוקחים בישראל היא עמותה מקצועית שקיימת בתצורות שונות של התארגנויות כ-100 שנה ! מעת שהחלו רוקחים בארץ ישראל להתארגן בתחילת המאה ה-19 לעבודה משותפת וטיפול מאורגן בעניינים הכלכליים , המדעיים והרוחניים של מקצוע הרוקחות.

הסתדרות הרוקחים בישראל-ענף בתי המרקחת (להלן "הסתדרות הרוקחים" במתכונתה הנוכחית (שעוצבה בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20) היא עמותה המאגדת בעלי בתי מרקחת פרטיים בכל רחבי ישראל ומונה כ-500 חברים הנמצאים בכל רחבי הארץ מקרית שמונה ועד אילת.
אופי העמותה הוא אל לאומי ואל מפלגתי.

המבנה הארגוני של העמותה

העמותה מורכבת משלושה סניפים במעמד של עמותות אזוריות

 • עמותת הרוקחים ירושלים הכוללת חברים מאזור ירושלים רבתי עד בית שמש.
 • הסתדרות הרוקחים בישראלסניף ת"א הכולל חברים מדרומית לחדרה ועד אילת לרבות בשרון, בשומרון, בגוש דן, בשפלה בדרום ובנגב.
 • הסתדרות הרוקחים בישראל -סניף חיפה והצפון- הכולל חברים מחדרה וצפונה כולל בחיפה רבתי, ברמת הגולן, בגליל ובעמקים.

המוסדות המרכזיים של העמותה מורכבים מחברים הנבחרים בבחירות דמוקרטיות.

הגוף המרכזי הנבחר המהווה את המרכז הארצי של העמותה הוא "הועדה המרכזית" הכוללת 16 חברים לפי מפתח יחסי של החברים בסניפים האזוריים. בראש העמותה עומד יו"ר הנבחר אחת לשנתיים ע"י ועידה כללית של נציגי חברי העמותה , כיום (2009) מכהן כיו"ר העמותה הרוקח דוד פפו.

הועדה המרכזית בוחרת מקרבה ועדות משנה (ועדת כספים, ועדת אתיקה מקצועית, ועדה מדעית-מקצועית, ועדה לקשרי חו"ל, ועדת רפואה משלימה , ועדה לנושאים כלכליים-מסחריים, ועדת מחשוב וועדת נהלים), וכן נציב פניות הציבור, ואנשי קשר למוסדות אקדמאים-ביה"ס לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.

הניהול השוטף הכללי של הסתדרות הרוקחים מבוצע ע"י מנכ"ל שכיר שממונה ע"י ה"ועדה המרכזית" ונעזר ע"י צוות ניהולי אדמינסטרטיבי קטן פנימי ונותני שרות חיצוניים המספקים שירותי: יעוץ משפטי, דוברות ויחצנות, לובינג בכנסת, ראיית חשבון וכיו"ב. כיום (2015) משמש כמנהל כללי אמיר ניצן, המשמש במקביל גם מנכ"ל "חברת הרוקחים לפעילות כלכלית בע"מ" ראה להלן.

על מנת לאפשר טיפול מאורגן בעניינים כלכליים בצורה נאותה, ע"פ אמות מידה כלכליות- עסקיות, פועלת לצד העמותה "חברת הרוקחים לפעילות כלכלית בע"מ." בין פעולותיה הכלכליות של חברה זו: שותפות בחברת מחשוב המספקת שירותי תוכנה וחומרה לבתי המרקחת, רכישות מרוכזות לכל בתי המרקחת של טובין ושירותים  ושיתופי פעולה עיסקיים שונים המשרתים את הרוקחים הקהילתיים.

"הועדה המרכזית" והנהלת "הסתדרות הרוקחים" מקיימות קשר שוטף עם חברי העמותה באמצעים השונים, תקשורת מחשבים , דוא"ל, דיוור ישיר ועוד.

המטרות ופעילות של עמותת "הסתדרות הרוקחים"

המטרות העיקריות של עמותת "הסתדרות הרוקחים" נגזרות מתקנון העמותה כלהלן:

 1. להציע הצעות לממשלה לשיפור או לשינוי דיני הרוקחות לטובת הרוקח ומקצוע הרוקחות ולמנוע שינוי חוקים העלולים לפגוע ברוקחים וברוקחות.
 2. לשמור על זכויותיהם החוקיות של הרוקחים.
 3. לתת לרוקחים הגנה משפטית במקרים הנוגעים לכלל הרוקחים.
 4. לפעול לקידום המקצועי של הרוקח ולפעול לקידום מקצוע הרוקחות בישראל.
 5. להיות מו"ל של  ספרים בטאונים , הנחיות מקצועיות שונות הקשורים למקצוע הרוקחות.
 6. לייצג את ציבור הרוקחים בישראל ובחו"ל בעניינים תרבותיים, מקצועיים ומדעיים.
 7. לקשור קשרים כלכליים ו/או מקצועיים על גופים מקצועיים אחרים בארץ  ובחו"ל ועם גורמים כלכליים, תרבותיים וספקי שירותים שונים כגון בתחום הביטוח המחשוב ועוד.
 8. לייצג את חברי העמותה מול חברות הפרמצבטיקה וספקי התרופות בנושאים הקשורים באיכות המוצרים, איכות השרות ובנושאים כלכלים שונים.
 9. ליזום ולקיים תערוכות מקצועיות וכנסים מקצועיים ואחרים.
 10. לרכוש נכסים וניידי ודלה ניידי.
 11. להעסיק עובדים ולהוציא הוצאות בקשר לניהול "ההסתדרות"
 12. לייצג את חברי העמותה מול קופות החולים במטרה לכרות הסכמים כללים בקשר להספקת תרופות למבוטחי הקופה ולשמירה על זכויותיהם של הרוקחים.
 13. לעשות כל דבר שבכוחו להרים את קרן הרוקחות , לשפר את מצבו של הרוקח ולהסיר כל אי הבנה בינו ובין הקהל ובין כל מוסד ציבורי.

מעמד מקצועי וקשרים בינלאומיים

ל"הסתדרות הרוקחים" מעמד מקצועי מרכזי בארץ ובחו"ל ונציגיה משולבים ב"מועצת הבריאות" בישראל (הגוף העליון המפקח על שירותי הבריאות הציבוריים בישראל) ובועדות מקצועיות שונות העוסקות בתחום בריאות הציבור בכלל ומקצוע הרוקחות בפרט.

"הסתדרות הרוקחים" בפדרציה הבינלאומית של הרוקחים F.I.P (International Pharmaceutical Federation) המקושרת לארגון הבריאות העולמי W.H.O (World Health Organization) .
בתחילת שנות ה-2000 כיהנו שני נציגים בכירים של "הסתדרות הרוקחים" בתפקידים בכירים ומרכזיים ב"פדרציה הבינלאומית של הרוקחים – F.I.P (מר הווארד רייס שכיהן בשתי קדנציות כסגן נשיא של F.I.P  ומר אבי מושנזון שכיהן  כנשיא סקציית הרוקחות הקהילתית ב – F.I.P).

בהתחשב במצבה המדיני של ישראל בעולם באותה עת היתה בחירת נציגי "הסתדרות הרוקחים" לתפקידים כה בכירים וחשובים בפדרציה הבינלאומית של הרוקחים F.I.P, תעודת כבוד למדינת ישראל ואות הוקרה והערכה למערכת הבריאות בישראל בכלל ולמעמד המקצועי של הרוקחים בישראל.
"הסתדרות הרוקחים" מוציאה לאור רבעון מקצועי "הרבעון הישראלי לרוקחות" המופץ לכל הרוקחים בישראל במגזרים השונים (באקדמיה , בתעשייה, בבתי חולים ובקהילה).כמו כן הוועדה המדעית מקצועית של "הסתדרות הרוקחים", מפרסמת לחברי העמותה באורח שוטף דפי מידע מדעיים ומקצועיים בתחום הרוקחות.

מערכת היחסים בין: הרוקחים ובין הציבור הנזקק לשרותיהם, בין הרוקחים ובין גורמים אחרים העוסקים בבריאות הציבור (רופאים,אחיות וכיו"ב) ובין הרוקחים לקהילה ולחברה בישראל מושתת על הקוד האתי לרוקחים שהוצא ע"י הפדרציה הבינלאומית של הרוקחים F.I.P והותאם ע"י הסתדרות הרוקחים בישראל וארגון רוקחות בישראל  למציאות בישראל.

תמורות במקצוע הרוקחות ובמעמדו של הרוקח

הרוקחות היא מקצוע עם מסורת רבת שנים החל מהעת העתיקה . במסורת היהודית היא מוזכרת בתורה בספר שמות. חרטומי מצרים העתיקה שביצעו חניטות היו מן הסתם רוקחים. הרוקחות התעלתה לדרגה גבוהה וזכתה למעמד נכבד מאוד במאות ה-18 ה-19 ואף בתחילת המאה ה-20.
החל מהמחצית השניה של המאה ה-20 מתנהל תהליך מתמשך של שינוי אסטרטגי במקצוע הרוקחות הקהילתית. עיקרו של השינוי מעבר מהתמקדות במוצר (בתרופה) להתמקדות בחולה. שינוי אסטרטגי זה נבע מתמורות שחלו בסביבה המקצועית, בסביבה הרפואית, בסביבה הטכנולוגית בסביבה המשפטית (בתחום החקיקה) ובסביבות אחרות של תחום הרוקחות. למרות זאת היעוד הבסיס המסורתי של  מקצוע הרוקחות לא השתנה וכנראה גם לא ישתנה בעתיד והוא לתרום לבריאות החולה באמצעות טיפול תרופתי.

בית המרקחת הקהילתי היווה, מהווה ויהווה חוליה חשובה בשרשרת הבריאות , בהיותו גם נקודת הבקרה האחרונה לפני השימוש בתרופות ע"י החולה. מעבר לכך, בית המרקחת הקהילתי כשמו כן הוא, מהווה תחנה אזורית לפעילויות הקשורות בבריאות הציבור בו ישנו הדרכה וחינוך וטיפול  בחולים כרוניים ואחרים.

אחת המשימות שרואים ראשי  "הסתדרות הרוקחים" כמטרה מרכזית של הארגון , היא ליזום ולהוביל את השינויים הרבים בכל התחומים: המקצועיים, המשפטיים, הכלכליים והאחרים ע"מ שהרוקחים יוכלו לעמוד בשינויים אלו כיאות.

בד בבד עם השינוי במקצוע הרוקחות מתחולל בישראל שינוי מתמשך לרעה במעמדו הכלכלי של הרוקח הקהילתי הפרטי וזאת בשל מדיניות מכוונת של הממשלה הנתמכת לא אחת ע"י גורמים כלכליים אינטרסנטיים.

בשל כך "הסתדרות הרוקחים" נתונה מזה שנים בסדרה ארוכה של מאבקים מול גורמים ממשלתיים, קופות החולים ולעיתים גם חברות תרופות.

תכליתם של המאבקים הללו הם בראש ובראשונה למנוע פגיעה מקצועית ו/או  כלכלית ברוקחים חברי העמותה ולשמור על זכויותיהם החוקיות ומעמדם המקצועי והכלכלי של הרוקחים.

כתיבת תגובה